وضعیت نوبت

با ورود شماره تلفن همراه خود، اطلاعات نوبت‌های دریافتی را مشاهده نمایید.

تأیید نوبت
تغییر نوبت
اطلاعات نوبت
پزشک: دکتر فاطمه عباسی بنازاده
تاریخ:
زمان:
مشخصات مراجعه‌کننده
تغییر نوبت
خدمات پزشکی5000 تومان
خدمات آنلاین3500 تومان
قابل پرداخت8500 تومان